STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA

Czarna dziura

W zdaniu " Wszystko co istnieje to czarne dziury" jest zawarte uproszczenie myślowe. Rozwinięcie tego skrótu będzie brzmiało: "Wszystko co istnieje, to obiekty otoczone sferą o promieniu Schwarzschilda lub elementy tych obiektów".
I tak na przykład my, ludzie, jeżeli znajdujemy się na zewnątrz promienia Schwarzschilda pewnego obiektu, to obiekt ten jest dla nas czarną dziurą, natomiast jeżeli znajdujemy się wewnątrz promienia Schwarzschilda pewnego obiektu, to obiekt ten jest dla nas wszechświatem. Nasz wszechświat jest jedną z wielu czarnych dziur w Nadwszechświecie.

Co nowego istotnego na temat czarnej dziury wprowadza Nowa Hipoteza? Otóż według nowej hipotezy czarna dziura pochłania ciemną materię, która jest szczególnym rodzajem materii zwykłej. Przed opadnięciem ciemnej materii na czarną dziurę na skutek sił pływowych zamienia się ona w materię. Do czarnej dziury wpada już tylko materia. Każda czarna dziura, bez wyjątku, jest otoczona dyskiem akrecyjnym, a zjawisku temu towarzyszy wydzielanie dużej ilości energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego emitowanemu gdy opadająca materia wyświeca część utraconej grawitacyjnej energii potencjalnej. Ciemna materia w dużej koncentracji całkowicie wypełnia Wszechświat, więc czarna dziura jest dokładnie otulona ciemną materią, ciemną materią której nigdy nie braknie. Pojęcie akrecja jest stowarzyszone z opadaniem materii na ciało niebieskie w wyniku działania grawitacji, ale wstępną przyczyną jest opadanie ciemnej materii. Wyświecanie materii w dysku akrecyjnym nie ma związku z pierwotną obecnością, czy nieobecnością materii w bezpośrednim sąsiedztwie czarnej dziury, dysk akrecyjny nie zgaśnie kiedy tam zabraknie materii.

Nowością jest też mówienie o rozkładzie sił pływowych czarnej dziury w ciemnej materii, skutkiem czego następuje tworzenie materii zwykłej. W tym przypadku mówimy o dysku akrecyjnym, ale w wyniku działania tego samego zjawiska powstaje też galaktyka.

Czarna dziura jest obiektem astronomicznym, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jej powierzchni (prędkość ucieczki jest większa od prędkości światła).

Powszechnie uważa się, że nie wszystkie wybuchy supernowych kończą się powstaniem gwiazdy neutronowej. Jeżeli masa gwiazdy jest dostatecznie duża, malejący podczas zapadania się promień gwiazdy może przekroczyć jej grawitacyjny promień Schwarzschilda i wówczas gwiazda stanie się czarną dziurą.

Według Nowej Hipotezy Ewolucji Wszechświata w czarnych dziurach nie występuje obiekt zwany osobliwością, fundamentalne cząstki materii i ciemnej materii mają diametralnie mniejsze rozmiary niż w wszechświecie który je stworzył, czyli diametralnie mniejsza jest długość Plancka. Dalszym przedłużeniem zmian jakie zakłada NHEW są wynikające z tego konsekwencje. Inną różnicą sposobu widzenia czarnej dziury jest założenie, że czarna dziura nigdy nie jest głodna, bowiem każdą czarną dziurę otaczają niewyczerpane zapasy pokarmu, którym jest, przede wszystkim, ciemna materia, równomiernie ale w dużej koncentracji wypełniająca całkowicie Wszechświat. Co to znaczy całkowicie? Ciemna materia wypełnia całkowicie sferę horyzontu zdarzeń czarnej dziury/wszechświata.

Omówienia wymaga zagadnienie super masywnych czarnych dziur istniejących w Wszechświecie, w centrach galaktyk. Średnia gęstość takiego obiektu może być bardzo mała, nawet niższa niż gęstość wody. Szukając analogii średniej gęstości super masywnej czarnej dziury i średniej gęstości Wszechświata to tak, jakby porównywać gęstość wody z gęstością "próżni". Gęstość zwykłej materii w średniej gęstości Wszechświata, w tych porównaniach stanowi marginalną rolę. Średnią gęstość Wszechświata w zasadzie stanowi gęstość ciemnej materii, czyli gęstość zawarta w "próżni". Nie chodzi tutaj o gęstość szczątkowej ilości zwykłej materii barionowej zagubionej w otchłaniach kosmosu, lecz o gęstość zawartą w egzotycznej ciemnej materii, o której wiemy tyle, że istnieje i gra pierwszorzędną rolę w systemie budowy hiper-przestrzeni w hiper-wszechświecie.

Pomiar średniej gęstości wszechświata/czarnej dziury nie jest aktualnie możliwy, ponieważ większość masy wszechświata/czarnej dziury jest zawarta w ciemnej materii, której nie potrafimy zmierzyć, wykryć.

życie gwiazd


2002-2018
Opracował: Romuald Kurjańczyk