Artykuł ten nie daje odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, a jedynie zwraca uwagę na problemy wynikające z postawionego pytania. Głównie chodzi o to, czy w nowo powstałej czarnej dziurze, występują obiekty odległe? Generuje to kolejne pytanie o grawitacyjną dylatację (spowolnienie czasu) pod wpływem silnego pola grawitacyjnego. Dla obserwatora znajdującego się w naszym Wszechświecie spowolnienie czasu na powierzchni czarnej dziury osiąga wartość nieskończenie wielką, czas się zatrzymuje... matematycznie, a we wnętrzu czarnej dziury? To jest niestosowne pytanie, ale nie dla Nowej Hipotezy. Według Nowej Hipotezy czas w wszechświatach rozdzielonych promieniem Schwarzschilda, płynie w tempie nieporównywalnie różnym.

Wzór na grawitacyjne spowolnienie czasu

dylatacja

Spowolnienie szybkości biegnięcia czasu jako funkcja odległości (r) od środka masy (m) zapadłej poniżej promienia Schwarzschilda (rSch)
Wzór jest aktualny dla r r większe lub równa się rsch
G - stała grawitacji
c - prędkość światła

Według aktualnych naukowych poglądów w czarnej dziurze mieszka "osobliwość", czyli coś, co nie umie mierzyć czasu, czyli w czarnej dziurze czas nie płynie... i na tą okoliczność (wynik z tezą)) wzór został wyprowadzony.

Nowa Hipoteza takiego wzoru poważnie nie traktuje i domyślnie zakłada, że czas w czarnej dziurze płynie nieporównywalnie wolniej niż w wszechświecie w którym ona powstała. Porównanie tempa upływu czasu we Wszechświecie i w czarnej dziurze nie jest możliwe.

R E K L A M A
AstroPULPIT - Astronomia na Twoim Pulpicie


2002-2011. Ostatnia aktualizacja strony: 8-12-2013.