R E K L A M A
AstroNEWS - Astronomiczne Aktualności
STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA

Osobliwość

Z Ogólnej Teorii Względności wynika, że materia znajdująca się pod swoim promieniem grawitacyjnym powinna zapaść się do punktu, czyli w objętości równej zeru, ciśnienie i gęstość powinny osiągnąć wartości nieskończenie wielkie. Taki stan materii kłóci się ze zdrowym rozsądkiem i aby mu nadać powagi nazwano go tajemniczo osobliwością.

To matematyczne określenie odnosi się do nieskończonych wartości gęstości, ciśnienia i temperatury. Ekstrapolacja do dowolnie wielkich temperatur, ciśnień, gęstości przenosi nas poza fizykę którą rozumiemy, nie ma więc powodu aby zabieg ten darzyć zaufaniem.

Tak naprawdę, osobliwość w czarnej dziurze zaczyna się tam, gdzie kończy się wiedza a także i wyobraźnia. Osobliwość więc, nie jestem obiektem, lecz wielkim znakiem zapytania wynikającym z równań matematycznych.

Według założeń Nowej Hipotezy w czarnej dziurze nie występują dowolnie wielkie ciśnienia, czy dowolnie wielkie gęstości. Przed osobliwością czarną dziurę chroni kolaps elementarnych cząstek materii, który rozpoczyna się przy ciśnieniach ogromnych, ale dalekich od nieskończoności.

Osobliwość w czarnej dziurze jest prawdopodobnie największą bzdurą do udowodnienia istnienia której, posłużono się matematyką wyższą

Z pojęciem osobliwości spotykamy się także w standardowej hipotezie Wielkiego Wybuchu, ale osobliwość jest tutaj pojęciem raczej filozoficznym. Wszystkie rozwiązania kosmologiczne Friedmanna posiadają osobliwość matematyczną w punkcie t=0 [R(t=0)=0]. Oznacza to, że na początku cała materia Wszechświata była skupiona w punkcie osiągając nieskończenie wielką gęstość i temperaturę. Często mówi się, że osobliwość wyznacza początek Wszechświata, początek czasu.

Obecnie w kosmologii bazującej na ogólnej teorii względności ostateczną granicą stosowalności jest tzw. skala planckowska. Jednak parametry planckowskie nie mogą być warunkami początkowymi rozwiązań kosmologicznych, gdyż prowadzą do rezultatów sprzecznych z obecnymi danymi obserwacyjnymi. Jest tzw. problemem warunków początkowych.

Z odejściem od pojęcia osobliwości, w warunkach początkowych, spotykamy sie także w Teorii Inflacyjnej autorstwa A. Gutha i A. Linde.

W czarnej dziurze osobliwość straszy nas jednak nadal w zgodzie z aktualnymi standardami naukowymi. Nie dajmy się nabrać, osobliwości nie ma, bo nie może być.

Zobacz osobliwość w Wikipedii

Księga Gości Dodaj wpis

AstroPULPIT - Astronomia na Twoim Pulpicie2002-2014