STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA

Ewolucja wszechświata

Według Nowej Hipotezy, przed wieloma miliardami lat w nadwszechświecie kończyła swój żywot pewna gwiazda. Jej zwłoki miały wystarczającą masę do przeobrażenia się w czarną dziurę. Ta czarna dziura to nasz Wszechświat.

Zanim powstała czarna dziura, kolapsująca gwiazda przeszła przez postać gwiazdy kwarkowej wypełnionej plazmą kwarkowo gluonową. Dalszy nacisk grawitacji spowodował kolaps kwarków do znacznie mniejszych rozmiarów i spadek wymiarów zapadającej się gwiazdy, poniżej promienia Schwarzschilda. Kwarki które uległy kolapsowi stały się ciemną materią w przestrzeni nowo powstałej czarnej dziury. Tak w wielkim skrócie powstał nasz Wszechświat

Z ciemnej materii w rejonach jej zwiększonej gęstości powstawała zwykła materia, a w wyniku naturalnej nukleosyntezy tworzyły się atomy pierwiastków lekkich.

Minęły miliardy lat zanim czarna dziura osiągnęła masę i rozmiary stosowne do uruchomienia mechanizmów rządzących Wszechświatem. Powstawały obszary o zróżnicowanej koncentracji materii zwykłej, a przyciąganie grawitacyjne zbijało cząstki w ośrodki o coraz większej gęstości. W obszarach o największej gęstości utworzyły się pierwsze olbrzymie, samotne gwiazdy zbudowane z wodoru i helu. Ich cykl ewolucyjny trwał krótko, około miliona lat. Były to gwiazdy III populacji.

Część tych pierwszych gwiazd, a być może wszystkie, skończyła swój żywot jako pierwsze czarne dziury. Rozpoczął się nowy etap w historii ewolucji Wszechświata. Powstały warunki do tworzenia się galaktyk.

Nowa Hipoteza Ewolucji Wszechświata temat narodzin galaktyk rozpoczyna od pytania: czy to galaktyka tworzy centralną czarną dziurę, czy czarna dziura galaktykę. W pytaniu jest zawarta sugestia, że każda galaktyka jest związana z centralną czarną dziurą. Według Nowej Hipotezy Ewolucji Wszechświata to czarna dziura tworzy każdą galaktykę.

JAK POWSTAŁY PIERWSZE GALAKTYKI

Według Nowej Hipotezy Ewolucji Wszechświata na początku masa Wszechświata była porównywalna z masą przeciętnej gwiazdy. Musiało minąć parę miliardów lat zanim Wszechświat zyskał taką masę aby, zaczęły działać mechanizmy stosowne dla Wszechświata.

Z pierwszych gwiazd olbrzymów powstały pierwsze czarne dziury. Ich pokarmem była wszech obecna ciemna materia. Czarne dziury są jedynymi obiektami we Wszechświecie, zdolnymi modulować gęstość ciemnej materii.

Co w galaktykach zmusza gwiazdy do jednoczesnego wirowania jakby były połączone wspólną płaszczyzną? To wiruje ciemna materia "wsysana" do czarnej dziury, a gwiazdy wirują wraz z nią skutkiem wzajemnego oddziałowywania grawitacyjnego.

Zbliżająca się do czarnej dziury ciemna materia poddawana jest grawitacyjnemu rozciąganiu przez siły pływowe, skutkiem czego z ciemnej materii tworzy się materia i do czarnej dziury wpada materia, wyłącznie materia. W ten sposób powstaje obiekt całkowicie otoczony dyskiem akrecyjnym. Według Nowej Hipotezy Ewolucji Wszechświata, część czarnych dziur jest wyrzucana z galaktyki w przestrzeń między galaktyczną stając się zalążkiem nowej galaktyki.

W halo czarnej dziury powstaje grawitacyjne rozciąganie pływowe, w którym z ciemnej materii tworzy się materia, a następnie rejony gwiazdotwórcze. Oddziałując grawitacyjnie z ciemną materią wirują razem z nią.

Powstaje protogalaktyka - i w końcu: G A L A K T Y K A

Tak powstały pierwsze galaktyki we Wszechświecie. A utworzyły się one z czarnych dziur pierwszej generacji, te z kolei z pierwszych czarnych dziur, które były skutkiem kolapsu pierwszych gwiazd olbrzymów. Galaktyki te, znajdują się dzisiaj w centrach gromad.

Centralne czarne dziury wewnątrz jądra galaktyki nazywane często są Active Galaktic Nuclei, lub AGN i w dalszej części będę używał tego skrótu. Skrót ten oznacza Aktywne Galaktyczne Jądro, co może sugerować że istnieją również jądra nieaktywne. Według Nowej Hipotezy wszystkie galaktyki posiadają jądra aktywne. Wyjątkiem mogą być galaktyki uczestniczące w katastroficznym zderzeniu w wyniku którego czarna dziura została wyrzucona w przestrzeń między galaktyczną.

Rozrastanie się rozmiarów galaktyki następuje na skutek wzrostu masy AGN, a skutkiem tego i obszaru wirowania ciemnej materii, czyli obszaru w którym z ciemnej materii tworzy się materia.

Odwrotnie, niż w standardowych hipotezach ewolucji galaktyk, według Nowej hipotezy ilość materii w obszarze galaktyki systematycznie wzrasta. Strumień gazu opadający na AGN jest coraz potężniejszy.

Tak więc, wzrost rozmiarów galaktyk poprzez łączenie się w wyniku kolizji, to wyjątki, a nie reguła. Pierwotnym surowcem do rozbudowy masy galaktyki i AGN jest ciemna materia, a zapasy jej są nieograniczone. Czy więc rozmiary galaktyk rosną w nieskończoność.

Tak, i nie tylko rozmiary galaktyk, także i rozmiary AGN-ów. Rozmiary i masa centralnych czarnych dziur będzie rosła nieskończenie, ponieważ AGN-y nie tylko pożerają materię, także ją tworzą. Krótko mówiąc AGN-y pożerają materię, które same sobie wyprodukowały z ciemnej materii, a im więcej jej pożerają, tym więcej jej tworzą.

Zderzenie dwóch galaktyk, może owocować powstaniem galaktyki z podwójnym układem czarnych dziur wewnątrz, albo galaktyk bez Centralnej Czarnej Dziury.

Centralna czarna dziura każdej galaktyki, część czarnych dziur, które zbliżyły się do jej horyzontu zdarzeń, wypluwa poza galaktykę z prędkością wynoszącą tysiące kilometrów na sekundę. Wyrzucone czarne dziury tworzą po miliardach lat gromadę galaktyk.

Następna strona:
Promieniowanie reliktowe


2002-2017