Hipoteza budowy super wszechświata ewolucja Wszechświata, superwszechświat, kolaps fundamentalnych cząstek materii
STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA

Hipoteza budowy superwszechświata

Domena ta, przedstawia hipotezę budowy superwszechświata, neguje hipotezę Wielkiego Wybuchu. i kreuje Nową Hipotezę

Większość modeli hipotez powstania i ewolucji wszechświata opiera się na założeniu, że wszystko zaczęło się od Wielkiego Wybuchu.

Autorem hipotezy Wielkiego Wybuchu jest rosyjski meteorolog, matematyk i fizyk Aleksander Friedman. Natomiast termin Wielki Wybuch wymyślił przeciwnik tej hipotezy, brytyjski astrofizyk Fred Hoyle.

Hipoteza Wielkiego Wybuchu miała swój początek w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Od tego czasu nastąpiło wiele odkryć, które powinne były pogrzebać teorię Wielkiego Wybuchu, ale świat nauki brnie z uporem w ten labirynt absurdu, usiłując dopasować nowe obserwacje do "klocków" "Wielkiego Wybuchu".
Będzie to trwało do czasu, kiedy pojawi się taki autorytet, który będzie miał uprawnienia aby mógł zatrzymać ten "szaleńczy taniec".

A tymczasem zapraszam do udziału w prezentacji Nowej Hipotezy według której, nasz wszechświat jest jedną z czarnych dziur egzystujących w nadwszechświecie, nadwszechświat jest jedną z czarnych dziur znajdujących się w nadnadwszechświecie. Nadwszechświaty posiadają masy nieporównywalnie większe, i nieporównywalnie mniejsze gęstości od wszechświatów będących czarnymi dziurami w ich wnętrzu. Według tej reguły zbudowany jest nieskończony superwszechświat.

Hipoteza budowy superwszechświata przyjmuje następujące założenia nie kolidujące z aktualnymi obserwacjami:

  • Wszystkie wszechświaty, są zamknięte pod sferą Schwarzschilda własnej masy

  • Wszechświat i czarna dziura stanowią pojęcia tożsame

  • Medium tworzącym przestrzeń wszystkich wszechświatów jest ciemna materia.

  • W tych wszechświatach w których istnieją galaktyki, galaktyki katapultują czarne dziury w przestrzeń między galaktyczną, tworząc kwazary będące macierzami nowych galaktyk.

  • Czarna dziura w centrum galaktyki to ta, która utworzyła tą galaktykę.

  • W halo galaktyki na skutek grawitacyjnego rozciągania pływowego centralnej czarnej dziury z ciemnej materii tworzy się materia

  • Galaktyka to wrota do innego wszechświata, do czarnej dziury o nieporównywalnie mniejszej masie i nieporównywalnie większej gęstości

Do prawd aktualnie uznawanych Nowa hipoteza przyjmuje nowe założenia:

  • Ciemna materia w wielkiej koncentracji równomiernie wypełnia cały Wszechświat

  • Czarna dziura pożera nie tylko materię, ale głównie ciemną materię

Zasadniczy sens Nowej Hipotezy opiera się na dosłownym potraktowaniu tezy, iż dowolna czarna dziura, która powstała we Wszechświecie, będzie istnieć wiecznie, ciągle będzie pochłaniać materię i ciemną materię, jej masa będzie ciągle rosnąć.

Masa Wszechświata według Nowej Hipotezy, w odróżnieniu od masy Wszechświata powstałego w Wielkim Wybuchu, ciągle rośnie i dlatego powstałe w nim czarne dziury nigdy go nie wchłoną.

Następna strona:

Na początku...

FORMULARZ

KSIĘGA GOŚCI
Zobacz księgę
Dopisz do księgi

Ranking Stron Astronomicznych