Powstawanie materii z ciemnej materii " />
STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA
Hipoteza budowy hiperwszechświata

Portal ten, przedstawia nową hipotezę budowy wszechświata i neguje hipotezę Wielkiego wybuchu

Hipoteza Wielkiego Wybuchu miała swój początek w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Od tego czasu nastąpiło wiele odkryć, które powinny były pogrzebać tą teorię, ale świat nauki, usiłuje dopasować nowe obserwacje do "klocków" "Wielkiego Wybuchu".
Będzie to trwało do czasu, kiedy pojawi się autorytet mający wystarczające uprawnienia do skierowania idei budowy superwszechświata na nowe tory.

A tymczasem zapraszam do udziału w prezentacji Nowej Hipotezy według której, nasz wszechświat jest jedną z czarnych dziur egzystujących w nadwszechświecie, nadwszechświat jest jedną z czarnych dziur znajdujących się w nadnadwszechświecie...itd. Nadwszechświaty posiadają masy nieporównywalnie większe, i nieporównywalnie mniejsze gęstości od wszechświatów będących czarnymi dziurami w ich wnętrzu. Według tej reguły zbudowana jest nieskończona hiperprzestrzeń hiperwszechświata.

Sedno hipotezy opiera się na następującym rozumowaniu. Jeżeli założymy że na "początku czasu" wszechświat wypełniała przestrzeń o geometrii euklidesowej, nieważne czy przestrzeni ograniczonej, czy nieskończonej, to pierwsza czarna dziura która pojawiłaby się w tej przestrzeni, zamieniłaby ten twór w postać która istnieje i którą szkicuje ta hipoteza. Z tego, że galaktyki we wszechświecie się utworzyły, wiemy że gęstość krytyczna wszechświata była na początku równa jedności, lub była większa od jedności, co jest dobrą perspektywą dla rozwoju wszechświata w zasadniczej istocie omawianej hipotezy.

Hipoteza budowy hiperwszechświata przyjmuje następujące założenia nie kolidujące z aktualnymi obserwacjami:

 • Wszystkie wszechświaty, są zamknięte pod sferą Schwarzschilda własnej masy

 • Czarna dziura w której pojawiła się pierwsza gwiazda staje się wszechświatem

 • Czarna dziura i wszechświat to pojęcia tożsame definiowane z różnych punktów widzenia

 • Każdy wszechświat dla znajdującej się w nim czarnej dziury w rozumieniu omawianej tutaj hipotezy jest nadwszechświatem.

 • Ciemna materia jest prostszym przypadkiem materii i "surowcem" z którego materia powstaje

 • Ciemna materia posiada masę i stanowi przestrzeń poszczególnych wszechświatów

 • Poprzez sferę Schwarzschilda do wszystkich wszechświatów, z ich nadwszechświatów, systematycznie przepływa ciemna materia zwiększając ich masę

 • Ciemna materia z nadwszechświata przepływa jednocześnie do całej objętości wszechświata, czyli w całej objętości wszechświata masa wzrasta jednocześnie

 • W każdym miejscu wszechświat wygląda podobnie

 • Centralne czarne dziury galaktyki katapultują czarne dziury w przestrzeń między galaktyczną, tworząc kwazary będące macierzami nowych galaktyk.

 • Czarna dziura w centrum galaktyki to ta, która utworzyła tą galaktykę.

 • W halo galaktyki, w gęstości ciemnej materii tworzą się zaburzenia, w których, z ciemnej materii tworzy się materia, inicjując obszary gwiazdotwórcze.

 • Galaktyka to wrota do innego wszechświata, do czarnej dziury o nieporównywalnie mniejszej masie i nieporównywalnie większej gęstości

 • Wszechświat wraz z czarnymi dziurami w nim zawartymi jest zamknięty pod swoim promieniem grawitacyjnym będąc jednocześnie jedną z czarnych dziur w innym wszechświecie. Zgodnie z tą regułą zorganizowany jest cały nieskończony hiperwszechświat

Do prawd aktualnie uznawanych Nowa hipoteza przyjmuje nowe założenia:

 • Ciemna materia w wielkiej koncentracji jednolicie wypełnia każdy Wszechświat

 • Czarna dziura pochłania nie tylko materię, ale głównie ciemną materię

Zasadniczy sens Nowej Hipotezy opiera się na dosłownym potraktowaniu tezy, iż dowolna czarna dziura, będzie istnieć wiecznie, ciągle będzie pochłaniać materię i ciemną materię, jej masa będzie ciągle rosnąć, a jej gęstość ciągle będzie maleć.

Masa Wszechświata według Nowej Hipotezy, w odróżnieniu od masy Wszechświata powstałego w Wielkim Wybuchu, ciągle rośnie i dlatego powstałe w nim czarne dziury nigdy go nie wchłoną.

Następna strona:
Na początku...

Hipoteza budowy hiperwszechswiata - Blogspot

Księga Gości Dodaj wpis
Ranking Stron Astronomicznych UNIVERSE SITE

Opracował: Romuald Kurjańczyk - romuald@kurjanczyk.pl2002-2018