Powstawanie materii z ciemnej materii nowa hipoteza ewolucji Wszechświata, kolaps fundamentalnych cząstek materii, nowa hipoteza budowy czterowymiarowej hiperprzestrzeni
STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA

Hipoteza budowy superwszechświata

Portal ten, przedstawia nową hipotezę budowy superwszechświata i neguje hipotezę Wielkiego wybuchu

Hipoteza Wielkiego Wybuchu miała swój początek w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Od tego czasu nastąpiło wiele odkryć, które powinny były pogrzebać tą teorię, ale świat nauki, usiłuje dopasować nowe obserwacje do "klocków" "Wielkiego Wybuchu".
Będzie to trwało do czasu, kiedy pojawi się autorytet mający wystarczające uprawnienia do skierowania idei budowy superwszechświata na nowe tory.

A tymczasem zapraszam do udziału w prezentacji Nowej Hipotezy według której, nasz wszechświat jest jedną z czarnych dziur egzystujących w nadwszechświecie, nadwszechświat jest jedną z czarnych dziur znajdujących się w nadnadwszechświecie...itd. Nadwszechświaty posiadają masy nieporównywalnie większe, i nieporównywalnie mniejsze gęstości od wszechświatów będących czarnymi dziurami w ich wnętrzu. Według tej reguły zbudowany jest nieskończony superwszechświat.

Hipoteza budowy superwszechświata przyjmuje następujące założenia nie kolidujące z aktualnymi obserwacjami:

 • Wszystkie wszechświaty, są zamknięte pod sferą Schwarzschilda własnej masy

 • Wszechświat i czarna dziura to nazwy pojęć tożsamych definiowanych z różnych punktów widzenia

 • Każdy wszechświat dla znajdującej się w nim czarnej dziury w rozumieniu omawianej tutaj hipotezy jest nadwszechświatem.

 • Ciemna materia jest prostszym przypadkiem materii i "surowcem" z którego materia powstaje

 • Ciemna materia posiada masę i stanowi przestrzeń poszczególnych wszechświatów

 • Poprzez sferę Schwarzschilda do wszystkich wszechświatów, z ich nadwszechświatów, systematycznie przepływa ciemna materia zwiększając ich masę

 • W tych wszechświatach w których istnieją galaktyki, galaktyki katapultują czarne dziury w przestrzeń między galaktyczną, tworząc kwazary będące macierzami nowych galaktyk.

 • Czarna dziura w centrum galaktyki to ta, która utworzyła tą galaktykę.

 • W halo galaktyki, na skutek opadania ciemnej materii na powierzchnię centralnej czarnej dziury, w gęstości ciemnej materii tworzą się zaburzenia, w których, z ciemnej materii tworzy się materia, inicjując obszary gwiazdotwórcze.

 • Galaktyka to wrota do innego wszechświata, do czarnej dziury o nieporównywalnie mniejszej masie i nieporównywalnie większej gęstości

Do prawd aktualnie uznawanych Nowa hipoteza przyjmuje nowe założenia:

 • Ciemna materia w wielkiej koncentracji jednolicie wypełnia każdy Wszechświat

 • Czarna dziura pochłania nie tylko materię, ale głównie ciemną materię

Zasadniczy sens Nowej Hipotezy opiera się na dosłownym potraktowaniu tezy, iż dowolna czarna dziura, która powstała we Wszechświecie, będzie istnieć wiecznie, ciągle będzie pochłaniać materię i ciemną materię, jej masa będzie ciągle rosnąć.

Masa Wszechświata według Nowej Hipotezy, w odróżnieniu od masy Wszechświata powstałego w Wielkim Wybuchu, ciągle rośnie i dlatego powstałe w nim czarne dziury nigdy go nie wchłoną.

Następna strona:
Na początku...

Księga Gości Dodaj wpis

Ranking Stron Astronomicznych UNIVERSE SITE

Opracował: Romuald Kurjańczyk - palomar1@poczta.onet.pl


2002-2017