Powstawanie materii z ciemnej materii " />
STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA
Hipoteza budowy hiperwszechświata

Portal ten, przedstawia hipotezę budowy wszechświata będącego czarną dziurą w nieskończonym systemie ograniczonych przestrzeni

Nowa Hipoteza widzi nasz wszechświat jako jedną z czarnych dziur egzystujących w nadwszechświecie, nadwszechświat jest jedną z czarnych dziur znajdujących się w nadnadwszechświecie...itd. Nadwszechświaty posiadają masy nieporównywalnie większe, i nieporównywalnie mniejsze gęstości od wszechświatów będących czarnymi dziurami w ich wnętrzu. Według tej reguły zbudowana jest nieskończona hiperprzestrzeń hiperwszechświata.

"Celem" powstawania czarnych dziur jest odświeżanie zwykłej materii starego wszechświata, "zanieczyszczonego" ciężkimi pierwiastkami, na nowy świat wypełniony pierwiastkami lekkimi, które powstają także i w czarnej dziurze na drodze pierwotnej nukleosyntezy.

Sedno hipotezy opiera się na następującym rozumowaniu. Jeżeli założymy że na "początku czasu" wszechświat wypełniała przestrzeń o geometrii euklidesowej, to pierwsza czarna dziura która pojawiłaby się w tej przestrzeni, zamieniłaby ten twór w postać którą szkicuje ta hipoteza.

Hipoteza budowy hiperwszechświata przyjmuje następujące założenia nie kolidujące z aktualnymi obserwacjami:

 • Wszystkie wszechświaty, są zamknięte pod sferą Schwarzschilda własnej masy

 • Czarna dziura w której pojawiła się pierwsza gwiazda staje się wszechświatem

 • Czarna dziura i wszechświat to pojęcia tożsame definiowane z różnych punktów widzenia

 • Czarna dziura to wszechświat podobny do naszego, tyle że mniejszy

 • Każdy wszechświat dla znajdującej się w nim czarnej dziury w rozumieniu omawianej tutaj hipotezy jest nadwszechświatem.

 • Ciemna materia jest prostszym przypadkiem materii i "surowcem" z którego materia powstaje

 • Ciemna materia posiada masę i stanowi przestrzeń poszczególnych wszechświatów, czarnych dziur

 • Poprzez sferę Schwarzschilda do wszystkich wszechświatów, z ich nadwszechświatów, systematycznie przepływa ciemna materia zwiększając ich masę

 • Ciemna materia z nadwszechświata przepływa jednocześnie do całej objętości wszechświata, czyli w całej objętości wszechświata masa wzrasta jednocześnie

 • W każdym miejscu wszechświat wygląda w przybliżeniu podobnie przy założeniu istnienia jednoczesności absolutnej

 • Czarna dziura utworzona skutkiem wybuchu supernowej może być wyrzucona energią tegoż wybuchu w przestrzeń między galaktyczną, tworząc kwazara będącego macierzą nowej galaktyki.

 • Czarna dziura w centrum galaktyki to ta, która utworzyła tą galaktykę.

 • W halo galaktyki, w gęstości ciemnej materii tworzą się zaburzenia, wynikające z "pożerania" ciemnej materii przez centralną czarną dziurę, w których to zaburzeniach, z ciemnej materii tworzy się materia, inicjując obszary gwiazdotwórcze.

 • Galaktyka to wrota do innego wszechświata, do czarnej dziury o nieporównywalnie mniejszej masie i nieporównywalnie większej gęstości

 • Wszechświat wraz z czarnymi dziurami w nim zawartymi jest zamknięty pod swoim promieniem grawitacyjnym będąc jednocześnie jedną z czarnych dziur w innym wszechświecie. Zgodnie z tą regułą zorganizowany jest cały nieskończony hiperwszechświat

 • Ciemna materia w wielkiej koncentracji jednolicie wypełnia każdy Wszechświat

 • Czarna dziura pochłania nie tylko materię, ale głównie ciemną materię

Zasadniczy sens Nowej Hipotezy opiera się na dosłownym potraktowaniu tezy, iż dowolna czarna dziura, będzie istnieć wiecznie, ciągle będzie pochłaniać materię i ciemną materię, jej masa będzie ciągle rosnąć, a jej gęstość ciągle będzie maleć.

Masa Wszechświata według Nowej Hipotezy, w odróżnieniu od masy Wszechświata powstałego w Wielkim Wybuchu, ciągle rośnie i dlatego powstałe w nim czarne dziury nigdy go nie wchłoną.

Następna strona:
Na początku...

Hipoteza budowy hiperwszechswiata - Blogspot

Księga Gości Dodaj wpis
Ranking Stron Astronomicznych UNIVERSE SITE

Opracował: Romuald Kurjańczyk - romuald@kurjanczyk.pl2002-2019