STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA

Życie gwiazd astronomicznych

Obłok międzygwiazdowy

Lokalne zagęszczenia gazu i pyłu w ośrodku międzygwiazdowym, głównym budulcem obłoków jest wodór

Obłok molekularny

Typ obłoku międzygwiazdowego, w którym gęstość wodoru jest wystarczająco duża, a temperatura odpowiednio niska, aby formowały się molekuły wodoru H2.

Protogwiazda

Tworząca dopiero się gwiazda - jeszcze przed dojściem do ciągu głównego.

Globula boka

Rodzaj ciemnej mgławicy, składającej się z gęstego pyłu i gazu, w których ma miejsce proces tworzenia się gwiazd.

Czarny karzeł

Gwiazda poza ciągiem głównym

Brązowy karzeł

Gwiazda o masie mniejszej od 0,08 masy słońca.

Biały karzeł

Masa mniejsza od 1/4 masy słońca - powstaje po śmierci gwiazdy na ciągu głównym

Mgławica planetarna

Obłok gazu i pyłu powstałego z zewnętrznych warstw gwiazdy kończącej etap syntezy jądrowej we wnętrzu. W centrum takiego obiektu odkrywane są zwykle białe karły, w które zamieniają się gwiazdy po utracie otoczki.

Nowa karłowata

Gwiazda zmienna kataklizmiczna, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z gwiazdy podobnej do Słońca i białego karła, ściągającego grawitacyjnie materię ze swojej towarzyszki.

Zmienna nowopodobna

Gwiazda wybuchowa, ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego

Nowa

Gwiazda wybuchowa, w rzeczywistości ciasny układ podwójny złożony z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub nieco odewoluowanej gwiazdy.

Nowa powrotna

gwiazda wybuchowa o amplitudzie zmienności nowej klasycznej, ale której wybuch zaobserwowano ponownie.

Żółty karzeł

Gwiazda ciągu głównego od 0,8 do 1,4 masy słońca

Czerwony karzeł

Gwiazda ciągu głównego, masa mniejsza od 1/3 masy słońca, czas życia bardzo długi - do bilionów lat.

Błękitny karzeł

hipotetyczna gwiazda powstała z czerwonego karła, kiedy ten wyczerpie większość zapasów paliwa wodorowego.

Podolbrzym

Gwiazdy jaśniejsze od gwiazd z ciągu głównego, ale nie tak jasne jak prawdziwe olbrzymy.

Czerwony olbrzym

Gwiazda poza ciągiem głównym, po zsyntetyzowaniu helu w jądrze zaczyna syntetyzować hel z ...

Żółty nadolbrzym

Do tej pory uważa się, że tylko nieliczne nadolbrzymy mogą spędzić dość długi czas w tej przejściowej fazie żółtego nadolbrzyma.

Czerwony nadolbrzym

Gwiazda poza ciągiem głównym, jeden z etapów rozwoju gwiazdy, charakteryzujący się dużymi ...

Wolfa-Rayeta

Gwiazdy W-R odkryli w 1867 roku francuscy astronomowie Charles Joseph Étienne Wolf i Georges Rayet

Błękitny olbrzym

Gwiazda na ciągu głównym, o typie widmowym O lub B należąca do III klasy jasności.

Błękitny maruder

Gwiazdy, które są znacznie gorętsze i bardziej błękitne, niż inne gwiazdy gromady o tej samej jasności, przez co wydają się znacznie młodsze

Błękitny nadolbrzym

To gwiazdy na ciągu głównym, są wyjątkowo gorące i jasne.

Hiperolbrzym

Najjaśniejsze i największe gwiazdy mające klasę jasności 0. Są niezwykle rzadkie. Najbliższy Ziemi hiperolbrzym to VV Cephei, odległy od Ziemi o około 3000 lat świetlnych

Cefeida

Świece standardowe, obiekt astronomiczny o znanej absolutnej wielkości gwiazdowej. Porównując znaną jasność absolutną z jasnością pozorną (obserwowaną) możemy wyznaczyć odległość do takiego obiektu.

Supernowa

Nazwa tej gwiazdy nie oddaje istoty jej istnienia...

Hipernowa

Hipotetyczny rodzaj wysokoenergetycznej supernowej powstający, gdy wyjątkowo masywna gwiazda zapada się na skutek ustania w niej reakcji termojądrowych.

Supernowa typu Ia

Odmiana supernowej powstająca w wyniku eksplozji białego karła.

Supernowa typu Iax

Słabsza odmiana supernowej typu Ia.

Nowa czerwona

Wybuch powstający w wyniku łączenia się dwóch gwiazd w jedną; nazwa pochodzi od charakterystycznej krzywej blasku z czerwonym kolorem wybuchu i silnym poblaskiem w podczerwieni.

Pair-instability supernova

Supernowa powstająca z powodu niestabilności kreacji par.

Fałszywa supernowa

Kosmiczna eksplozja pozornie wyglądająca jak supernowa, ale w odróżnieniu od prawdziwiej supernowej, niekończąca się rozerwaniem gwiazdy, w której została zainicjowana.

Gwiazda neutronowa

Poza ciągiem głównym - zapadająca gwiazda o masie większej od 1/4 masy słońca zapada się dalej.

Pulsar

Poza ciągiem głównym - najpopularniejsza w środowisku naukowym teoria głosi, że pulsar jest rodzajem gwiazdy neutronowej.

Pulsar rentgenowski

Typ rentgenowskiego układu podwójnego składający się z gwiazdy neutronowej o bardzo silnym polu magnetycznym i gwiazdy ciągu głównego

Berster rentgenowski

Klasa ciasnych układów podwójnych, w których jeden składnik jest zwykłą gwiazdą podobną do Słońca, a drugi gwiazdą neutronową. .

Anomalny pulsar rentgenowski

Typ wolnorotującego pulsara (okresy obrotu 12 znanych obecnie, listopad 2012, obiektów tego typu mieszczą się w przedziale od dwóch do dwunastu sekund.

Magnetar

Obiekt zwarty (gwiazda neutronowa lub hipotetyczna gwiazda kwarkowa), posiadający bardzo silne pole magnetyczne, B>1010 T (1014 Gs), emitujący w sposób regularny (pulsy) lub nieregularny (błyski) promieniowanie gamma oraz promieniowanie rentgenowskie.

Gwiazda kwarkowa

lub gwiazda dziwna, hipotetyczna gwiazda zbudowana z materii dziwnej...

Nowa kwarkowa

Hipotetyczny typ supernowej, powstający w wyniku kolapsu gwiazdy neutronowej do gwiazdy kwarkowej poprzez proces „zmiany kolorów”.

Czarna dziura

Zapadająca gwiazda o masie większej od 3 mas słońca wytworzy czarną dziurę

Gwiazda zmienna zaćmieniowa

gwiazda, która obserwowana na ziemskim niebie wykazuje zmiany w swojej jasności

            Zobacz schemat ewolucji gwiad astronomicznych


2002-2017
Opracował: Romuald Kurjańczyk