R E K L A M A
AstroSEARCH - Wyszukiwarka Tematów Astronomicznych

CZAS PLANCKA

tp.jpg - 6057 Bytes

Znaczenie czasu Plancka nie jest pewne, przypuszcza się, że jest to element podstawowy (kwant) czasu. Czas w skali wielkości porównywalnej z czasem Plancka miałby się okazać ziarnisty, skwantowany, czyli składający się z kolejnych chwil. W innym podejściu czas Plancka jest czasem, jaki upływa od momentu powstania Wszechświata do momentu początku stosowalności poznawalnej fizyki (tzw. era Plancka).

DŁUGOŚĆ PLANCKA

lp.jpg - 6827 Bytes

Znaczenie długości Plancka nie jest pewne, przypuszcza się, że jest to element podstawowy (kwant) wymiaru liniowego (tj. długości, odległości itp.). Przestrzeń w skali wielkości porównywalnej z długością Plancka miałaby się okazać ziarnista, skwantowana, stanowiąca pewną analogię do sieci krystalicznej. W innym podejściu długość Plancka jest rozmiarem wczesnego Wszechświata stanowiącym początek stosowalności poznawalnej fizyki.

MASA PLANCKA

mp.jpg - 6599 Bytes

Znaczenie masy Plancka nie jest pewne, przypuszcza się, że jest to energia spoczynkowa pojedynczej cząstki, przy jakiej zachodzi pełna unifikacja wszelkich oddziaływań fizycznych (włącznie z grawitacją).

TEMPERATURA PLANCKA - WIELKOŚĆ WTÓRNA

ttp.jpg - 6763 Bytes .

Temperatura Plancka jest wielkością wtórną względem długości, czasu i masy planckowskiej. W ten sposób mamy orientację co do rzędu wielkości temperatury w erze Planckowskiej.

GESTOŚĆ PLANCKA - WIELKOŚĆ WTÓRNA

gp.jpg - 6336 Bytes

Gestość Plancka jest wielkością wtórną względem długości, czasu i masy planckowskiej. W ten sposób mamy orientację co do rzędu wielkości gęstości w erze Planckowskiej.

Zobacz też Skalę Plancka w Wikipedii

Powrót do strony "WIELKI WYBUCH"