PULSAR

Pulsar, punktowy obiekt astronomiczny. Szybko obracająca się gwiazda neutronowa o silnym polu magnetycznym, w którym uwięzione są poruszające się cząstki naładowane, ich ruchom towarzyszy kierunkowa emisja periodycznie zmiennego (okres zmienności od ułamka s do kilku s) promieniowania elektromagnetycznego (głównie radiowego).

Szokujący film z przestrzeni kosmicznej odsłania tajemnice pulsara w Mgławicy Kraba
Zdjęcia w widmie rentgenowskim: NASA/CXC/ASU/J. Hester et al.
Zdjęcia w zakresie optycznym: NASA/HST/ASU/J. Hester et al.
Pulsar in Crab Nebula

Połączony obraz Mgławicy Kraba pokazuje nałożone obrazy promieniowania rentgenowskiego (niebieski) i widzialnego (czerwony). Rozmiar zdjęcia promieniowania rentgenowskiego jest mniejszy ponieważ wyższa energia promieniowania rentgenowskiego emituje elektrony z większą prędkością niż mniejsza energia promieniowania widzialnego. Połączone moce Chandry i Hubble odsłaniają dotychczas nieznane szczegóły. Poznawszy Mgławicę Kraba, astronomowie mają nadzieję, że odszyfrują tajemnice innych podobnych objektów w przestrzeni kosmicznej.

Jasne smugi umożliwiają zobaczenie wypływających z wnętrza z połową prędkości światła, rozszerzających się pierścieni które są widoczne zarówno w zakresie promieniawania rentgenowskiego jak i optycznego. Te smugi pochodzą od fali uderzeniowej która wskazuje wewnętrzny pierścień rentgenowskiego promieniowania. This ring consists of about two dozen knots that form, brighten and fade, jitter around, and occasionally undergo outbursts that give rise to expanding clouds of particles, but remain in roughly the same location. Another dramatic feature of the movie is a turbulent jet that lies perpendicular to the inner and outer rings. Violent internal motions are obvious, as is a slow motion outward into the surrounding nebula of particles and magnetic field. Astronomers said that the jet looks like steam from a high-pressure boiler.