STRONA GŁÓWNA NA POCZĄTKU... ODPYCHANIE KOSMICZNE SUPER WSZECHŚWIAT EKSPANSJA EWOLUCJA WSZECHŚWIATA PROMIENIOWANIE TŁA

Prędkość oddalania się obiektów odległych

Obiekty odległe oddalają się od nas z prędkością wprost proporjonalną do odległości i jest to spowodowane wzrostem masy Wszechświata. Nasz Wszechświat "zasysa" materię i ciemną materię z nadwszechświata. Utworzona z tego ciemna materia (przestrzeń) pojawia się równomiernie w całej objętości Wszechświata. Kreacja ciemnej materii (przestrzeni) nie ma brzegów, ani środka. Większym odległościom odpowiadają większe przyrosty przestrzeni, czyli większe prędkości oddalania obiektów odległych.

Istnieje taka sfera, po przekroczeniu której prędkość oddalania się obiektów od nas osiąga i przekracza prędkość światła? Tą sferą jest sfera Hubble oddalona od nas o 14,47 miliardów lat świetlnych powyżej której obiekty oddalają się szybkością większą od szybkości światła. Najdalsze widoczne teraz galaktyki, a uważane za powstałe 400 milionów lat po powstaniu wszechświata są w tej chwili oddalone od nas 46 miliardów lat świetlnych, dzięki temu że miały do dyspozycji czas 13,3 miliardów lat i prędkość ponad świetlną

Widzialny (obserwowalny) Wszechświat – jest to obszar Wszechświata, wraz ze znajdującą się w nim materią, który jest możliwy do zaobserwowania teraz z Ziemi. Każde źródło promieniowania elektromagnetycznego które przekroczyło sferę Hubble jest odbierane nadal przez obserwatora na ziemi. Jest widziane dlatego bo docierają do ziemi fotony wysłane w naszym kierunku wtedy, kiedy źródło było po naszej stronie strefy Hubble. Wszechświat widzialny ma promień 46 miliardów lat świetlnych.

Jedną z galaktyk zaobserwowanych na krańcach wszechświata jest MACS0647-JD prawdopodobnie nie w pełni ukształtowana galaktyka, która wyemitowała swoje światło 420 milionów lat po powstaniu wszechświata, a więc aż 13,3 miliarda lat temu. Z tego wynika, że galaktyka MACS0647-JD znajduje się teraz po zewnętrznej stronie sfery Hubble i oddala się od nas z szybkością większą od szybkości światła.

strefa hubble

R E K L A M A
AstroPULPIT - Astronomia na Twoim Pulpicie

2003 - 2019